Czy da się szybko nauczyć podstaw angielskiego?

Autor: admin dnia 18 listopada 2012

Język angielski, mimo swojej złożoności gramatycznej, jest możliwy do opanowania w stopniu pozwalającym na prostą komunikację, w stosunkowo niedługim czasie. Wszyscy, dla których nauka angielskiego jest codziennością, zapewne powiedzą, że jest takim moment, w których zaczyna się myśleć po angielsku, co zdecydowanie ułatwia konwersację. Nie trzeba wtedy wszystkiego w głowie tłumaczyć z polskiego na angielski i rozmowa staje się prostsza. Niestety myślenie po angielsku to sprawa dość trudna do wypracowania. Jest jednak taki moment w życiu każdego uczącego się języka angielskiego, w którym następuje przestawienie się mentalne i zaprzestanie tłumaczenia wszystkiego w głowie. Od tej chwili człowiek zaczyna budować w pełni poprawne zadania w języku angielskim. Języka najszybciej uczymy się poprzez wykorzystywanie w praktyce świeżo nabytych umiejętności oraz w efekcie doprowadzanie ich do perfekcji. Powiedzenie „Practice makes perfect” ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Należy ćwiczyć jedno słowo, zdanie tak długo, aż wyjdzie to dobrze. Nie można pozwolić aby strach powstrzymał przed osiągnięciem upragnionego celu. Język angielski jest jednym z najpowszechniej używanych języków na świecie (zaraz po chińskim). Szacuje się, że dla ok. 380 milionów ludzi jest to pierwszy język, a drugie tyle używa go jako języka drugiego. Najwięcej osób mówiących po angielsku jest w USA – dla ponad 200 milionów mieszkańców jest on językiem ojczystym. Ponad 80% użytkowników Internetu komunikuje się po angielsku.

18lis

Język angielski – co nas powstrzymuje przed nauką?

Autor: admin dnia 30 października 2012

Wśród czynników utrudniających naukę języka angielskiego, wskazujemy głównie przyczyny ekonomiczne, to znaczy aż 42% z nas ocenia ją za zbyt kosztowną. Zajmujemy pod tym względem pierwsze miejsce w Europie, kolejne miejsca zajmują Słowacja oraz Litwa. Jednocześnie podchodzimy z największym entuzjazmem do pomysłu darmowej nauki języków obcych – 40% respondentów z Polski oceniło bardzo pozytywnie taką formę edukacji. Efektywność nauki angielskiego w danym serwisie w dużej mierze zależy od zastosowanego algorytmu powtórek.

Wiadomo, że do trwałego zapamiętania nowego wyrażenia konieczne jest jego kilkakrotne powtarzanie w odpowiednich odstępach czasu. Dobry algorytm pozwala na „dopasowanie” się do danego ucznia. Sam ustala liczbę i częstość powtórek na podstawie szczegółowej analizy dotychczasowych wyników. Edukacja językowa w polskich szkołach ma ogromny wpływ na poziom kompetencji młodzieży. Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, decyduje o losie ucznia na rynku pracy, zwiększa potencjał jego kariery zawodowej oraz sprzyja międzynarodowym kontaktom. Warto więc zauważyć jak wiele zależy od znajomości języków obcych. Nie jest wcale wykluczone, że kiedyś język angielski stanie się globalnym językiem komunikacji. Przecież globalizacja postępuje z roku na rok – dążymy do wspólnej waluty, braku granic – czemu nie znormalizować języka? Oczywiście rodzime języki nie mogą zaniknąć – to tradycja i kultura, bez tego żadne społeczeństwo nie może funkcjonować.

30paź