Język angielski – co nas powstrzymuje przed nauką?

Autor: admin dnia 30 października 2012

Wśród czynników utrudniających naukę języka angielskiego, wskazujemy głównie przyczyny ekonomiczne, to znaczy aż 42% z nas ocenia ją za zbyt kosztowną. Zajmujemy pod tym względem pierwsze miejsce w Europie, kolejne miejsca zajmują Słowacja oraz Litwa. Jednocześnie podchodzimy z największym entuzjazmem do pomysłu darmowej nauki języków obcych – 40% respondentów z Polski oceniło bardzo pozytywnie taką formę edukacji. Efektywność nauki angielskiego w danym serwisie w dużej mierze zależy od zastosowanego algorytmu powtórek.

Wiadomo, że do trwałego zapamiętania nowego wyrażenia konieczne jest jego kilkakrotne powtarzanie w odpowiednich odstępach czasu. Dobry algorytm pozwala na „dopasowanie” się do danego ucznia. Sam ustala liczbę i częstość powtórek na podstawie szczegółowej analizy dotychczasowych wyników. Edukacja językowa w polskich szkołach ma ogromny wpływ na poziom kompetencji młodzieży. Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, decyduje o losie ucznia na rynku pracy, zwiększa potencjał jego kariery zawodowej oraz sprzyja międzynarodowym kontaktom. Warto więc zauważyć jak wiele zależy od znajomości języków obcych. Nie jest wcale wykluczone, że kiedyś język angielski stanie się globalnym językiem komunikacji. Przecież globalizacja postępuje z roku na rok – dążymy do wspólnej waluty, braku granic – czemu nie znormalizować języka? Oczywiście rodzime języki nie mogą zaniknąć – to tradycja i kultura, bez tego żadne społeczeństwo nie może funkcjonować.

30paź

Zostaw odpowiedź