Używanie słów zapożyczonych z języka angielskiego

Autor: admin dnia 25 listopada 2012

W internetowym żargonie można spotkać wiele określeń, które są zapożyczone z innych języków. Każdy chyba mówi sorry, czy OK, przychodzi nam to bardzo naturalnie. Do tego nauka angielskiego nie jest niezbędna, ale już chodząc po zagranicznych stronach internetowych nie sposób sobie poradzić bez nieco szerszego zasobu słów. Krótki i intensywny kurs językowy może dać nam właśnie takie, niezbędne obycie z językiem obcym. Większość standardowych kursów oferujących naukę języka angielskiego, opartych na podręcznikach przygotowywanych przez specjalistów w wielu wydawnictwach, uczy nas tzw. Standard English. Jest to język brytyjski, nazywany także BBC English, gdyż był wymagany wśród wszystkich prezenterów radia i telewizji BBC.

Najważniejsze, aby nauka angielskiego nie stała się kolejnym obowiązkiem do odbębnienia. Niech to będzie fajna przygoda, która pozwoli nam na spotykanie nowych i ciekawych ludzi, poznanie kultury. Dzięki zdobytej wiedzy możemy się swobodnie komunikować w globalnej wiosce, jaką staje się dzisiaj świat. Podczas nauki angielskiego systematyczność jest wyjątkowo istotna. Jej brak odczuwa się dotkliwie, ciężko zapełnić powstałe luki, douczyć się pewnych rzeczy. I nie chodzi jedynie o przypominanie sobie słówek i regułek z zeszytu , ale także o systematyczny, ciągły kontakt z językiem – Czytanie, oglądanie, rozmowę. W przypadku języka trzeba przecież pamiętać wszystko – to czego nauczyliśmy się dwa lata temu, jak i materiał bieżący.

25lis

Język angielski – co nas powstrzymuje przed nauką?

Autor: admin dnia 30 października 2012

Wśród czynników utrudniających naukę języka angielskiego, wskazujemy głównie przyczyny ekonomiczne, to znaczy aż 42% z nas ocenia ją za zbyt kosztowną. Zajmujemy pod tym względem pierwsze miejsce w Europie, kolejne miejsca zajmują Słowacja oraz Litwa. Jednocześnie podchodzimy z największym entuzjazmem do pomysłu darmowej nauki języków obcych – 40% respondentów z Polski oceniło bardzo pozytywnie taką formę edukacji. Efektywność nauki angielskiego w danym serwisie w dużej mierze zależy od zastosowanego algorytmu powtórek.

Wiadomo, że do trwałego zapamiętania nowego wyrażenia konieczne jest jego kilkakrotne powtarzanie w odpowiednich odstępach czasu. Dobry algorytm pozwala na „dopasowanie” się do danego ucznia. Sam ustala liczbę i częstość powtórek na podstawie szczegółowej analizy dotychczasowych wyników. Edukacja językowa w polskich szkołach ma ogromny wpływ na poziom kompetencji młodzieży. Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, decyduje o losie ucznia na rynku pracy, zwiększa potencjał jego kariery zawodowej oraz sprzyja międzynarodowym kontaktom. Warto więc zauważyć jak wiele zależy od znajomości języków obcych. Nie jest wcale wykluczone, że kiedyś język angielski stanie się globalnym językiem komunikacji. Przecież globalizacja postępuje z roku na rok – dążymy do wspólnej waluty, braku granic – czemu nie znormalizować języka? Oczywiście rodzime języki nie mogą zaniknąć – to tradycja i kultura, bez tego żadne społeczeństwo nie może funkcjonować.

30paź